Block
Slide 1

- Pályázatok -

Települési kékinfrastruktúra fejlesztése Lázin

 TOP PLUSZ pályázat – (csapadékvíz elvezetés)

 

Projektadatlap

Lázi Község Önkormányzata a „Települési kékinfrastruktúra fejlesztése Lázin” című TOP_PLUSZ-1.2.1-21-GM1-2022-00052 kódszámú „Élhető települések” című és „TOP_PLUSZ-1.2.1-21” kódszámú felhívás alapján valósítja meg a nevezett projektet.

 
Pályázati konstrukció: kódszámú „Élhető települések” című és „TOP_PLUSZ-1.2.1-21”
Pályázat címe: „Települési kékinfrastruktúra fejlesztése Lázin” című TOP_PLUSZ-1.2.1-21-GM1-2022-00052

Kedvezményezett neve: Lázi Község Önkormányzata
Kedvezményezett címe: 9089 Lázi, Petőfi utca 6.

Konzorciumi partnerek: Győr-Moson-Sopron Vármegyei Önkormányzati Hivatal
Elnyert támogatás: 71 447 709 forint
Támogatás intenzitása: 100%
Finanszírozó alap: Európai Regionális Fejlesztési Alap

A projekt célja: Települési kékinfrastruktúra fejlesztése Lázin

Közreműködő szervezet: Magyar Államkincstár Győr-Moson-Sopron Vármegyei Igazgatósága
Kapcsolat: Kajtár József polgármester
Projekt zárása: 2024.11.30.

 

Kapcsolódó dokumentumok

    Csapadékvíz elvezetés koncepció terve, tervezési terület átnézeti helyszínrajz

Sikeres pályázat!

Tájékoztató sikeres pályázatról

Önkormányzati épület felújítása

Vonzóbb vidéki települési környezet és szolgáltatások fejlesztésének elősegítése

Lázi Község Önkormányzata a Pannónia Kincse Leader Egyesület által közzétett „Vonzóbb vidéki települési környezet és szolgáltatások fejlesztésének elősegítése” című, VP6-19.2.1-70-3-17-es kódszámú felhíváson nyertes pályázat tárgyát képező orvosi rendelő és közösségi tér, valamint a polgármesteri hivatal épületének felújítását elvégezte.
A fejlesztés célja az épületek állagmegóvása és korszerűsítése volt, ennek jegyében az orvosi rendelő és közösségi tér tetőszerkezet felújításra került, és az ereszcsatorna cseréje megtörtént.
A Polgármesteri hivatal felújításának célja az épület állagmegóvása volt, illetve korszerűsítésének jegyében a hátsó fali repedések javítása és további állagromlás megelőzésére a falsarkok szakaszos alá betonozása és a repedések eltüntetése volt..
A kőporos külső vakolat repedéseinek a javítása miatt esztétikai okokból a felület vakolatjavítása szükséges fehér színben, illetve a belső felületek festése megtörtént.

 

Falugondnoki szolgáltatás fejlesztése Láziban

FALUGONDNOKI SZOLGÁLTATÁS FEJLESZTÉSE LÁZIBAN

Kedvezményezett neve: Lázi Község Önkormányzata
Pályázati felhívás neve, kódszáma: Magyar Falu Program keretében meghirdetett „Falu- és tanyagondnoki szolgálat támogatása”, MFP-TFB/2019
Támogatói okirat iratazonosítója: 3035596346
Támogatás összege: 11 781 302 Ft
Támogatás mértéke: 100,00 %
A projekt befejezési dátuma: 2020.08.31.

Lázi Község Önkormányzata a Magyar Falu Program keretében meghirdetett „Falu- és tanyagondnoki szolgálat támogatása” című, MFP-TFB/2019 kódszámú felhívásra benyújtott támogatási kérelmét a Miniszterelnökség támogatásra alkalmasnak minősítette. A projekt 11 781 302 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült.

Lázi önkormányzata elkötelezett amellett, hogy közszolgáltatásait – így működő falugondnoki szolgáltatását – hatékonyan és színvonalasan, illetve modern, XXI. századi infrastruktúrával biztosítsa lakossága számára, és ezzel együtt elősegítse az itt élők életminőségének javítását. Ehhez kapcsolódóan célul tűztük ki meglévő falugondnoki szolgáltatásunk eszközállományának fejlesztését, és ezáltal a feladatellátás színvonalának, valamint hatékonyságának növelését.

További céljaink:

  • A falugondnoki szolgáltatás zavartalan és hatékony biztosításához szükséges tárgyi feltételek megújítása, fejlesztése;
  • Hatékonyabb és színvonalasabb segítségnyújtás a rászorulók/ellátottak/szolgáltatást igénylők számára, hogy hozzájáruljunk életminőségük és életfeltételeinek javításához;
  • A falugondnoki szolgáltatáshoz, mint közszolgáltatáshoz való könnyebb hozzáférés biztosítása, különös tekintettel a 0-14 évesek, a 65 év felettiek és a mozgáskorlátozottak, fogyatékkal élők igényeire;
  • Településünk, mint vidéki térség hátrányainak mérséklése;
  • Hosszabb távon településünk népességmegtartó és -növelő erejének növelése, a fiatalok helyben maradása.

Céljaink eléréséhez jelen projekt keretében 1 db magas színvonalú, alacsonyabb károsanyag-kibocsátású és üzemanyag-fogyasztású Ford Transit Custom kombi Trend 2.0 TDCi 130 LE L2H1 320 típusú 9 személyes kisbusz beszerzése valósult meg, a régi falugondnoki busz lecserélésével.

A projekt megvalósításának időintervalluma: 2019.12.02.- 2020.08.31.
A projekt megvalósítás (tárolás) helye: Lázi, Kossuth u. 11., 285 hrsz.

A beruházás eredményeként a falugondnoki szolgálathoz szükséges infrastruktúra javul. Ennek köszönhetően eredményesebbé és színvonalasabbá válik működő szolgáltatásunk, valamint az alacsonyabb üzemanyag-fogyasztásnak köszönhetően költséghatékonyabb lesz a feladatellátáshoz használt gépjármű fenntartása, illetve az alacsonyabb károsanyag-kibocsátással a környezetkárosításunk is mérséklődik. Továbbá hatékonyabbá válik a segítségnyújtás a rászoruló lakosság számára, mellyel hozzájárulunk a településen élők életminőségének javításához is.

Sikeres pályázat!

ÓVODAI JÁTSZÓUDVAR ÉS KÖZTERÜLETI JÁTSZÓTÉR FEJLESZTÉSE

Lázi Község Önkormányzata a Magyar Falu Program “Óvodai játszóudvar és közterületi játszótér fejlesztése” című pályázaton 4 834 193.-Ft összegű támogatást nyert.

Ezúton is köszönjük a Miniszterelnökség támogatását!

Orvosi rendelő eszközállományának fejlesztése Láziban

ORVOSI RENDELŐ ESZKÖZÁLLOMÁNYÁNAK FEJLESZTÉSE LÁZIBAN

Kedvezményezett neve: Lázi Község Önkormányzata
Pályázati felhívás neve, kódszáma: Magyar Falu Program keretében meghirdetett „Orvosi eszköz”, MFP-AEE/2020
Támogatói okirat iratazonosítója: 3089055312
Támogatás összege: 2 772 237 Ft
Támogatás mértéke: 100,00 %
A projekt befejezési dátuma: 2020.11.30.

Lázi Község Önkormányzata a Magyar Falu Program keretében meghirdetett „Orvosi eszköz” című, MFP-AEE/2020kódszámú felhívásra benyújtott támogatási kérelmét a Miniszterelnökség támogatásra alkalmasnak minősítette. A projekt 2 772 237 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült.

Önkormányzatunk elkötelezett amellett, hogy közössége számára XXI. századi színvonalú, megfelelő minőségű egészségügyi alapellátást helyben biztosítson, és hogy mindehhez a megfelelő infrastruktúrát megteremtse.

Mindennek okán célul tűztük ki a helyi egészségügyi ellátórendszer fejlesztését, az egészségügyi alapellátás eredményességének és hatékonyságának javítását, a háziorvosi, házi gyermekorvosi és védőnői szolgáltatásainak, illetve infrastrukturális feltételeinek korszerűsítését.

Céljaink eléréséhez az alábbi tevékenységek megvalósítására kerül sor jelen projektünk keretében:

  • Eszközbeszerzés háziorvosi- és házi gyermekorvosi ellátás korszerűsítéséhez;
  • Eszközbeszerzés védőnői ellátás fejlesztéséhez


A projekt megvalósítási helye: Lázi, Kossuth u. 11. Hrsz.:285
A projekt tervezett megvalósítási időszaka: 2020.09.01. – 2020.11.30.

A fejlesztésnek köszönhetően jelentősen javul, illetve bővül településünkön a többcélú orvosi rendelő eszközállománya, színvonalasabbá, korszerűbbé és hatékonyabbá válik a szolgáltatásnyújtás, így megfelelőbb körülményeket tudunk biztosítani háziorvosi, házi gyermekorvosi és védőnői alapellátásunkat igénybevevők számára. Ezzel együtt javul az itt élők életminősége, valamint hosszú távon a beruházás sikeressége hozzájárul a területi egyenlőtlenségek mérséklődéséhez is.

Full 1

Keresés

Lázi község hivatalos honlapja
www.lazi.hu
Full 1
Copyright © SoftwareAce Bt. Minden jog fenntartva!