Falugondnoki szolgáltatás fejlesztése Láziban

Magyar Falu Program

Falugondnoki szolgáltatás fejlesztése Láziban

Kedvezményezett neve: Lázi Község Önkormányzata

Pályázati felhívás neve, kódszáma: Magyar Falu Program keretében meghirdetett „Falu- és tanyagondnoki szolgálat támogatása”

MFP-TFB/2019

Támogatói okirat iratazonosítója: 3035596346

Támogatás összege: 11 781 302 Ft

Támogatás mértéke: 100,00 %

A projekt befejezési dátuma: 2020.08.31.

Lázi Község Önkormányzata a Magyar Falu Program keretében meghirdetett „Falu- és tanyagondnoki szolgálat támogatása” című, MFP-TFB/2019 kódszámú felhívásra benyújtott támogatási kérelmét a Miniszterelnökség támogatásra alkalmasnak minősítette.

A projekt 11 781 302 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült.

Lázi önkormányzata elkötelezett amellett, hogy közszolgáltatásait – így működő falugondnoki szolgáltatását – hatékonyan és színvonalasan, illetve modern, XXI. századi infrastruktúrával biztosítsa lakossága számára, és ezzel együtt elősegítse az itt élők életminőségének javítását. Ehhez kapcsolódóan célul tűztük ki meglévő falugondnoki szolgáltatásunk eszközállományának fejlesztését, és ezáltal a feladatellátás színvonalának, valamint hatékonyságának növelését. További céljaink:

  • A falugondnoki szolgáltatás zavartalan és hatékony biztosításához szükséges tárgyi feltételek megújítása, fejlesztése;
  • Hatékonyabb és színvonalasabb segítségnyújtás a rászorulók/ellátottak/szolgáltatást igénylők számára, hogy hozzájáruljunk életminőségük és életfeltételeinek javításához;
  • A falugondnoki szolgáltatáshoz, mint közszolgáltatáshoz való könnyebb hozzáférés biztosítása, különös tekintettel a 0-14 évesek, a 65 év felettiek és a mozgáskorlátozottak, fogyatékkal élők igényeire;
  • Településünk, mint vidéki térség hátrányainak mérséklése;
  • Hosszabb távon településünk népességmegtartó és -növelő erejének növelése, a fiatalok helyben maradása.

Céljaink eléréséhez jelen projekt keretében 1 db magas színvonalú, alacsonyabb károsanyag-kibocsátású és üzemanyag-fogyasztású Ford Transit Custom kombi Trend 2.0 TDCi 130 LE L2H1 320 típusú 9 személyes kisbusz beszerzése valósult meg, a régi falugondnoki busz lecserélésével.

A projekt megvalósításának időintervalluma: 2019.12.02.- 2020.08.31.

A projekt megvalósítás (tárolás) helye: Lázi, Kossuth u. 11., 285 hrsz.

A beruházás eredményeként a falugondnoki szolgálathoz szükséges infrastruktúra javul. Ennek köszönhetően eredményesebbé és színvonalasabbá válik működő szolgáltatásunk, valamint az alacsonyabb üzemanyag-fogyasztásnak köszönhetően költséghatékonyabb lesz a feladatellátáshoz használt gépjármű fenntartása, illetve az alacsonyabb károsanyag-kibocsátással a környezetkárosításunk is mérséklődik. Továbbá hatékonyabbá válik a segítségnyújtás a rászoruló lakosság számára, mellyel hozzájárulunk a településen élők életminőségének javításához is.